Ukraińska leksyka gwarowa

Leksyka czyli słownictwo opisuje całość uniwersum widziane oczami członków danej społeczności, w naszym przypadku społeczności lokalnych, grup  etnicznych Łemków, Bojków, Nadsańców, czy po prostu Rusnaków. Każda leksyka wskazuje wyjątkowość tego obrazu.

Poniżej, w rozwinięciu ogólnej kategorii „Ukraińska leksyka gwarowa” znajdą Państwo opis cech charakterystycznych dla każdego dialektu, więc opis leksyki „Gwary łemkowskiej”, „Gwary bojkowskiej”, „Gwary nadsańskiej”.