Rozpucie

„Płenia połukiszkił”, kiszkił”

„Kwasiłka”

Co gotowała Wasza Mama?

Co gotowała Wasza Mama? – cz. 2

Części chaty

Chata

„Kroly”, „stilci”

Banty

Dach chaty

„Pid chudobu”

„Chudoba”

Konopie, len

Siano

„Okołoty”, „powresła”

„Zachata”

Gospodarka

Gospodarka – cz. 1

Gospodarka – cz. 2

Horiłka

Horiłka – cz. 1

Horiłka – cz. 2

Horiłka – cz. 3

Miód spadziowy

Spanie

„Riczka”

„Połukiszki” – cz. 1

„Połukiszki” – cz. 2

Wysiedlenie – cz. 1

Wysiedlenie – cz. 2

Sklep Benia, karczma Kyrmana