Pogranicze nadsańsko-łemkowsko-bojkowskie

Teren przechodni z cechami językowymi gwar nadsańskich, łemkowskich i bojkowskich.
Z. Stieber, Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych, Kraków 1938